ผลิตภัณฑ์ View All

Sold: 51

Sold: 51

Sold: 51

Sold: 51

Sold: 51

Sold: 51

Sold: 51

ร้องขอใบเสนอราคา

เลือกสิ่งที่ต้องการ

ขอราคา ขอตัวอย่าง รายละเอียดใบเสนอราคา
แนะนำบริษัท


เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ Temperature Sensor, เทอร์โมมิเตอร์, เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple,
เทอร์โมเวลล์ Thermowell, ฮีตเตอร์ Heater, บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด, จำหน่ายเซ็นเซอร์
วัดอุณหภูมิ ,จำหน่ายเทอร์โมมิเตอร์, จำหน่ายเทอร์โมเวลล์, สอบเทียบเครื่องมือ,
ฮีตเตอร์อุปกรณ์ทำความร้อน, สายวัดอุณหภูมิ

 

ดับบลิว อาร์ แอนด์ ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

        บริษัท ดับบลิว อาร์ แอนด์ ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน 4,800,000บาท โดยคณะกรรมการบริหาร 3 ท่าน ได้แก่ 
              1. นายวีรชน คุ้มรักษา
              2. นายวิทยา สกุลเนรมิต
              3. นายธรรมรงค์ฤทธิ์ ขุนศิริ

        บริษัท ดับบลิว อาร์ แอนด์ ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือวัดอุณหภูมิ Temperature sensors, Thermocouples & RTDs และอุปกรณ์ทำความร้อน Heaters ทุกประเภท อาทิ Cartridge Heater, Tubular Heater, Fin Heater ด้วยเครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัย และกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 และ สคบ. (NAC) เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการด้านสินค้า และบริการให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
       จากประสบการณ์กว่า 20 ปี เรามั่นใจในคุณภาพ และศักยภาพในการผลิตสินค้า ด้วยนโนบายบริษัท “บริษัทฯจะมุ่งมั่นผลิตสินค้า และบริการที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานสากล โดยการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า”